Zabrania się:

a) wchodzenia i przechodzenia przez okalające teren boisk
urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku tzn. ogrodzenie
boiska, zamknięte bramy i furtki, urządzenia oświetleniowe,
maszty i itp.

b) wjeżdżania na teren boiska pojazdami mechanicznymi,
elektrycznymi i rowerami,

c) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

d) wchodzenia na teren boisk w obuwiu nie przeznaczonym do gry na
sztucznej nawierzchni, a w szczególności w butach piłkarskich
wyposażonych w metalowe korki,

e) wnoszenia i spożywania na terenie boisk produktów
alkoholowych,

f) palenia tytoniu na terenie boisk,

g) zaśmiecania terenu boisk oraz pozostawiania rzeczy nie
będących jego wyposażeniem,

h) przebywania na terenie boisk osób postronnych nie biorących
bezpośredniego udziału w rozgrywkach sportowych,

i) korzystania ze sprzętu sportowego niezgodnie z jego
przeznaczeniem,

j) włączania oświetlenia terenu boisk poprzez osoby
nieuprawnione.

Z góry dziękujemy za zachowanie maksimum kultury.